Lạng Sơn


 

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

1

Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn

Đc: Bến Bắc, tp. Lạng Sơn

ĐT: 025.710979

2

Bệnh viện Điều dưỡng- PHCN

Đc: 78 LÊ HỒNG PHONGTAM THANH - THỊ XÃ LẠNG SƠN

ĐT: 025.872632

3

Bệnh viện Y học cổ truyền

Đc: 48 Trần Hưng Đạo, tp. Lạng Sơn  Lạng Sơn

ĐT: 025.813534

4

Bệnh viện Lao

Đc: Tam Thanh Thị Xã Lạng Sơn, TP Lạng Sơn , Lạng Sơn

ĐT: 025.876577

5

Bệnh viện huyện Văn Lãng

Đc: Khu V, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

ĐT: 025.880317

6

Bệnh viện huyện Tràng Định

Đc: Khu 2 Thị Trấn Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

ĐT: 025.883325

7

Bệnh viện huyện Lộc Bình

Đc: Khu Cầu Lấm Thị trấn Lộc Bình Huyện Lộc Bình , Lạng Sơn

ĐT: 025.840216

8

Bệnh viện huyện Đình Lập

Đc: huyện Đình Lập Khu 8, Thị trấn Đình Lập Huyện Đình Lập, Lạng Sơn

ĐT: 025.846005

9

Bệnh viện huyện Cao Lộc

Đc: Khối 6 Thị trấn Cao Lộc Huyện Cao Lộc , Lạng Sơn ĐT: 025.861731

10

Bệnh viện huyện Chi Lăng

Đc: Hoà Bình 1 Thị trấn Đồng, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn ĐT: 025.820511

11

Bệnh viện huyện Hữu Lũng

Đc: Khu An Ninh Trấn Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

ĐT: 025.829729

12

Bệnh viện huyện Văn Quang

Đc: phố đức tâm huyện văn quan, Lạng Sơn

ĐT: 025.830006

13

Bệnh viện huyện Bắc Sơn

Đc: Khu Minh Khai Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

ĐT: 025.838088

14

Bệnh viện huyện Bình Gia

Đc: Đong Ma Huyện Bình Gia Huyện Bình Gia , Lạng Sơn ĐT: 025.834412