Thái Nguyên


 

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

1

Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên

Đc: Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: (0280).855344

2

Bệnh viện Tâm Thần

Đc: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: (0280).846407

3

Trung tâm Y tế huyện Phú Lương

Đc: Thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên

ĐT: (0280).874149

4

Bệnh viện A

Đc: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: (0280).846072

5

Trung tâm Y tế huyện Phú Yên

Đc: Thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

ĐT: (0280).863243

6

Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ

Đc: Thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyện

ĐT: (0280).820409

7

Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng

Đc: Phường Trưng Vương, Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: (0280).858625

8

Trung tâm Y tế Định Hoá

Đc: Phố Trung Kiên - Định Hoá, huyện Định Hoá, Thái Nguyên

ĐT: (0280).878117

9

Bệnh viện Phú Bình

Đc: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên

ĐT: (0280).867348

10

Bệnh viện Gang Thép

Đc: Phườg Trung Thành, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: (0280).832549

11

Bệnh viện Lao

Đc: Tổ 52 Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: (0280).852455

12

Bệnh viện Đại Từ

Đc: Phố Sơn Tập 3, Thị trấn Đại Từ, Thái Nguyên

ĐT: (0280).824383

13

Bệnh viện Y học Cổ truyền

Đc: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

ĐT: (0280).846167