Bắc Ninh


 

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

1

Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Ninh

Đc: Bò Sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh
ĐT: 0241.3829922

Fax 0241.3850106

2

Bệnh viện Lao & bệnh phổi Bắc Ninh

Đc: Thanh Phương Vũ Ninh Thị xã Bắc Ninh  Bắc Ninh
ĐT: (0241) 387 1200/ 0241.3822602

3

Bệnh viện Phong & Da liễu Bắc Ninh

Đc: Quả Cảm, Xã Hoà Long, TP Bắc Ninh

ĐT: (0241) 350 8917

4

Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

Đc: Thanh Phương, P.Vũ Ninh, TP Bắc Ninh

ĐT: 0241.820994

5

Trung tâm y tế Tiên Du

Đc: Phòng Khám Chợ và Huyện Tiên Du, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

ĐT: (0241) 830803

6

Trung tâm y tế thị xã Bắc Ninh

Đc: Niềm Xá, TP Bắc Ninh

ĐT: (0241) 857235

7

Trung tâm Y tế Gia Bình

Đc: Nhân Hữu Nhân Thắng Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

ĐT: (0241) 878957

8

Bệnh viện Tâm thần Bắc Ninh

Đc: Đồi Búp Lee, Khu 1 P Thị Cầu, TP Bắc Ninh

ĐT: (0241)3823718

9

Trung tâm y tế huyện Từ Sơn

Đc: Thị trấn Từ Sơn, huyện Từ Sơn
ĐT : 0241.83599

10

Trung tâm y tế huyện Quế Võ

Đc: Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ
ĐT : 0241.635018

11

Trung tâm y tế huyện Yên Phong

Đc: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong
ĐT : 0241.880838