Hải Dương


 

STT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

1

Bệnh viên đa khoa tỉnh Hải Dương

Đc: Km 3 Nguyễn Lương Bằng- Thành phố Hải Dương 

ĐT: 03203.3892213

2

Bệnh viện Quân y 7

Đc: Đường Tuệ Tĩnh- Thành phố Hải Dương

ĐT: 03203.857354

3

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng

Đc: Đường Trần Hưng Đạo- TP Hải Dương

ĐT: 03203.830.084

4

Bệnh viện thành phố Hải Dương

Đc: Đường Nguyễn Chí Thanh- Thành phố Hải Dương

ĐT: 03203.892.021

5

Bệnh viện Lao Hải Dương

Đc: Số 2 Phạm Hùng- Thành phố Hải Dương

ĐT: 03203.896.732

6

Bệnh viên Y học Dân tộc

Đc: Hải Tân- TP Hải Dương

ĐT: 03203.862.399

7

Bệnh viện Hòa Bình

Đc: Đường Phạm Xuân Huân- TP Hải Dương

ĐT: 03203.550.560

8

Bệnh viên Phong Chí Linh

Đc: Trại trống- Hoàng Tiến- TX Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 03203.590.079

9

Bệnh viện Nhị Chiểu- Kinh Môn

Đc: Lỗ Sơn- Phú Thứ- Kinh Môn, Hải Dương

ĐT : 03203.821.339

10

Bệnh viện huyện Nam Sách

Đc: La Văn Cầu- Nam Sách, Hải Dương

ĐT: 03203.754.500

11

Bệnh viện huyện Thanh Hà

Đc: Thị trấn Thanh Hà- Hải Dương

ĐT: 03203.815.258

12

Bệnh viện Gia Lộc

Đc: Thị trấn Gia Lộc- Hải Dương

ĐT: 03203.715.166

13

Bệnh viện Thần kinh

Đc: Quán Nghiên- Gia Xuyên- Gia Lộc, Hải Dương

ĐT: 03203.716.405

14

Bệnh viện huyện Cẩm Giàng

Đc: Tràng Kỹ- Tân Trường- Cẩm Giàng, Hải Dương

ĐT: 03203.784.813

15

Bệnh viện huyện Ninh Giang

Đc: K6- Thị trấn Ninh Giang, Hải Dương

ĐT: 03203.767.842