Nghệ An


Danh sách nhà thuốc:

Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
Nhà Thuốc LC PHARMA 17 Hai Bà Trưng – Phường Vĩnh Ninh – Thành Phố Huế 0543 835077
Nhà Thuốc THANH CHÂU 30 Ngô Quyền – Phường Vĩnh Ninh-Thành Phố Huế 054-3821590
Nhà Thuốc NGÔ QUÝ THÍCH 157 Trần Hưng Đạo – Phường Thuận Hòa- Thành Phố Huế 054-3522764
Công Ty THÀNH PHƯỚC 2 Hai Bà Trưng – Phường Vĩnh Ninh-  Thành Phố Huế 054-3877899
Công Ty Dược Phẩm HỒNG LAN 3 Lê Thánh Tôn -Phường Thuận Thành- Thành Phố Huế 054-3525695
Công Ty dược phẩm THUẬN THẢO 34 Ngô Quyền – Phường Vĩnh NinhThành Phố Huế 0543828656
Nhà Thuốc THU HƯƠNG 36 Đặng Huy Trứ – Trường An- Thành Phố Huế 054-3617731
Nhà Thuốc PHÚ THƯỢNG Phú Thượng – Huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế 054-2218182
Quầy thuốc SỐ 1 Chợ Trường An- Trường An-Thành Phố Huế 01266527825
Hiệu thuốc số 11 39 Phan Bội Châu – - Phường Vĩnh Ninh-  Thành Phố Huế 054-3833091